side-area-logo

Mezinárodní hudební festival věnovaný hudbě Johanna Sebastiana Bacha. Festival předkládá posluchači program zaměřený jak na interpretaci některých obecně známých skladeb Johanna Sebastiana Bacha, tak na méně známá, avšak stejně závažná díla. V programu lze najít vybraná oratoria, klavírní skladby nebo varhanní fugy, tak i některé koncerty pro housle, hoboj nebo kantáty pro smíšený sbor. Závěrečným koncertem festivalu bude interpretace Magnificatu D-dur a Velikonočního oratoria v prostorech Chrámu Matky Boží před Týnem.

Recommend
Share
Tagged in